EKSKLUZIVNO: Sertifikaciono telo Pošte nudi proveru opozvanosti elektronskog sertifikata uz pomoć OSCP protokola

Foto: Telegraf.rs

Pošta Srbije, koja pruža uslugu elektronskog sertifikata za više od 25.000 korisnika širom Srbije, uvela je značajnu novinu na naše tržište u vidu OCSP sistema za onlajn proveru opozvanosti elektronskog sertifikata. Time je ovo javno preduzeće postalo i jedino sertifikaciono telo u Srbiji, koje pored usluga elektronskog sertifikata i vremenskog žiga, omogućava da se jednostavno, u najkraćem mogućem roku i besplatno provere da li je istekao rok važenja elektronskog sertifikata.

Pošta Srbije

Prema važećim propisima u ovoj oblasti, svako Sertifikaciono telo formira CRL listu, na kojoj su evidentirani elektronski sertifikati koji su opozvani usled isteka rok važenja, promene nekog od podataka u sertifikatu ili gubitka sertifikata kako bi se sprečile zloupotrebe. Proveru opozvanosti sertifikata moguće je izvršiti preuzimanjem kompletne liste od sertifikacionog tela, koja je najčešće obimna i neprestano se uvećava, a što korisniku oduzima mnogo vremena. Primenom OCSP sistema za proveru validnosti elektronskih sertifikata omogućen je onlajn upit za konkretan sertifikat, bez preuzimanja kompletne CRL liste. Time se značajno ubrzava i pojednostavljuje primena aplikacija u elektronskom poslovanju koje su neophodne za korišćenje elektronskih sertifikata, a što je praksa po ugledu na najrazvijenija svetska sertifikaciona tela.

Foto: Telegraf.rs

Foto: Telegraf.rs

Podsećamo da je posedovanje Kvalifikovanog elektronskog sertifikata (KES), uslov da poreski obveznici od 1. januara 2014. godine mogu elektronskim putem da prijavljuju razne vrste poreza i doprinosa.

Sertifikaciono telo Pošte je član Windows Root Certificate programa od septembra 2009. godine.

(Press.rs)

Share
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: free CSS template | Thanks to hostgator coupon and VPS hosting