POPUST: OFPS daje olakšice na “muzički dinar” od 33,3%

Muzicki dinar 1

Organizacija proizvođača fonograma Srbije – OFPS pozvala je korisnike koji plaćaju “muzički dinar” da iskoriste pogodnosti koje važe do kraja ove nedelje i ostvare popust od 33,3%. Ova kolektivna organizacija podseća da je prijavljivanje korišćenja predmeta zaštite i zakonska obaveza, ali da su oni, u želji da olakšaju korisnicima, ostavili mogućnost da se za sve novoprijavljene korisnike do 1. marta ukupan izos obaveze smanji za čak trećinu.

- OFPS poziva korisnike iz reda javnog saopštavanja fonograma i na njima zabeleženih interpretacija da najkasnije do 01.03.2013. godine prijave javno saopštavanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija za 2013. godinu, i na taj način ostvare popust od 33,3% u skladu sa utvrđenom tarifom. U suprotnom, korisnici gube pravo na ostvarivanje popusta. Članom 187. stav 2. Zakona o autorskom i srodnim pravima je predviđeno da su korisnici dužni da obaveštavaju organizaciju o nazivu predmeta zaštite, učestalosti i obimu iskorišćavanja kao i o drugim okolnostima koje su relevantne za obračun naknade koja se po tarifi plaća, navodi se u saopštenju i dodaje da će svi koji ne prijave korišćenje muzike u komercijalne svrhe (osim gubitka popusta) prekršiti zakon:

Muzicki dinar

- Nepostupanje u skladu sa članom 187. stav 2. Zakona predstavlja privredni prestup i prekršaj za koje su propisane novčane kazne za privredno društvo ili drugo pravno lice u iznosu od 100.000,00 dinara do 3.000.000,00 dinara, kao i odgovorno lice u tom privrednom društvu ili pravnom licu u iznosu od 50.000,00 dinara do 200.000,00 dinara. Organizacija OFPS će pred nadležnim inspekcijama, upravama i sudovima inicirati postupke u cilju primene kaznenih mera protiv svih onih korisnika koji u propisanom roku ne prijave javno saopštavanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija.

U skladu sa članom 171a. Zakona o autorskom i srodnim pravima, naknada se ne plaća za javno saopštavanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija u zanatskim radnjama.

Obaveštavamo sve korisnike koji zaključno sa 31.12.2012. godine imaju dugovanja za javno saopštavanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija, da dugovanja mogu izmiriti u šest jednakih mesečnih rata bez kamate uz 15% popusta na iznos duga, pod uslovom da do 31.03.2013. godine zaključe sa organizacijom OFPS sporazum o izmirenju dugovanja u šest mesečnih rata, uz dostavljanje menica kao garancije za ispunjenje obaveza.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona 011/3099-335, 3099-336, 3099-227, preko e-mail adrese: info@ofps.org.rs, kao i na internet stranici www.ofps.org.rs.

(Izvor: Telegraf.rs)

Share
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: free CSS template | Thanks to hostgator coupon and VPS hosting