POŠTANSKO ČUDO: Otvoren novi pogon za pakovanje pošte od 46 miliona evra!

Pošta novi pogon za pakovanje

Pošta Srbije otpočela je danas testiranje opreme za automatizovano sortiranje poštanskih pošiljaka u kompleksu Regionalnog poštansko-logističkog centra “Beograd” u Ugrinovačkoj u Zemunu, gde je na placu od skoro 6 hektara izgrađeno oko 30.000 kvadrata tehnološkog, poslovnog i pomoćnog prostora. Isporučilac najsavremenije opreme za sortiranje, jesu proizvođači japanska “Tošiba” i italijanski “Sinetik”.

Mašine za sortiranje paketskih i pismonosnih pošiljaka, su projektovane prema posebnim zahtevima stručnjaka “Pošta Srbije” i predstavljaju jedinstvenu koncepciju po kapacitetima i brzini prerade u jugoistočnoj Evropi.

Pošta Srbije implementira automatizovanu preradu pošiljaka u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Sa manuelne obrade pošiljka prelazi se na automatizovanu, uz projekciju da sa novim sistemom može da sortira preko milion pisama i paketa dnevno. Zahvaljujući ovim “poštanskim fabrikama”, biće omogućena pu­na auto­ma­ti­za­ci­ja pre­ra­de po­ši­lja­ka na ce­loj te­ri­to­ri­ji Republike Srbije.

Posta2

U poštanskom centru u Beogradu instalirano je ukupno tri mašine. Dve mašine za sortiranje pisama koje imaju ukupno 574 izlaza i u jednom satu sortiraju 80.000 pisama. Poređenja radi, ono što je PTT radnik do sada sortirao za jedan čas, ova mašina će preraditi za samo 90 sekundi. Pored ove dve mašine, instalirana je i mašina za sortiranje paketa, veličine fudbalskog terena, koja u toku jednog sata sortira 8.500 paketa.

Mašine u prvom redu obezbeđuju da se pomoću specijalnog sistema za očitavanje prepoznaju adrese na pošiljkama i precizno ih usmeravaju do svake ulice i adresnog broja u svakom mestu u Srbiji. Proizvođači su dobili različite uzorke i kreirali mogućnosti očitavanja bilo da je adresa ispisana rukom ili odštampana, ćiriličnim ili latiničnim pismom. Ukoliko je reč o nepotpunoj adresi, takva pošiljka ide na dodatno video-kodiranje.

Ukupna ulaganja u izgradnju i opremanje iznose 46 milona evra. Celokupnu investiciju Pošta Srbije finansira iz sopstvenih sredstava, bez ikakvih kreditnih aranžmana.

Pošta, Milan Krkobabić

Milan Krkobabić, direktor Javnog preduzeća „”Pošta Srbije”, simbolično je pustio na automatsko sortiranje prvi paket i prvo pismo. On je tom prilikom istakao da je ovo tehnološko čudo i iskorak u 21. vek. Ukazao je, da je “Pošta” profitabilna i u najjačoj tržišnoj konkurenciji u kojoj su DHL, SBB i drugi. Naglasio je da “Pošta Srbije puni budžet, investira, raste, razvija se i brine o zaposlenima. A zapravo najveću vrednost Pošte čine njeni radnici koji su sve ovo osmislili i realizovali.”

(Izvor: Telegraf.rs)

Share
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: free CSS template | Thanks to hostgator coupon and VPS hosting